Bài tập môn Nguyên lý máy

BÀI TẬP CHƯƠNG 3  
Bài 1: Xác định áp lực khớp động ở các khớp và moment cân bằng đặt trên khâu dẫn của  
cơ cấu tay quay – con trượt như hình vẽ, với lAB = 0,05 m; ACB = 300, CAB = 900 khi trên  
con trượt chịu lực cản P = 200 N song song với phương trượt và đi qua điểm C. Bỏ qua ma  
sát ở các khớp quay và ma sát ở con trượt.  
Bài 2: Xác định áp lực khớp động ở các khớp và moment cân bằng đặt trên khâu dẫn của  
cơ cấu tay quay – con trượt như hình vẽ, với lAB = 0,05 m; ACB = 150, CAB = 900 khi trên  
con trượt chịu lực cản P = 200 N đi qua điểm C, tạo với phương trượt một góc α = 300.  
Bài 3: Cho cơ cấu như hình vẽ với a = 0,2 m; α = 600. Xác định áp lực khớp động ở các  
khớp và moment cân bằng trên khâu dẫn khi thanh 3 chịu lực P = 200 N dọc theo thanh.  
Bỏ qua ma sát ở các khớp và ma sát giữa thanh 3 và giá.  
Bài 4: Xét cơ cấu Tang như hình vẽ với AC = 3a, AC thẳng đứng và vuông góc với  
phương trượt BC của khâu 3. Khâu dẫn 1 quay đều với vận tốc góc ω1 (có chiều như hình  
0
vẽ). Tại vị trí cơ cấu CAB = 30 , khâu 3 chịu tác dụng bởi ngoại lực . Giả sử lực và  
moment quán tính tại các khâu động là vô cùng bé sơ với ngoại lực. Tìm moment cân bằng  
đặt lên khâu dẫn 1.  
Bài 5: Xét cơ cấu như hình vẽ với BC = a, α = 900, φ = 300. Khâu dẫn 1 quay đều với vận  
tốc góc ω1 (có chiều như hình vẽ). Khâu 3 chịu tác dụng bởi lực cản kỹ thuật .  
a. Tìm vận tóc khâu 3 theo ω1 và a.  
b. Giả sử lực và moment quán tính tại các khâu động là không đáng kể. Tìm moment  
cân bằng đặt lên khâu dẫn 1 cân bằng với ngoại lực tác dụng lên cơ cấu.  
Bài 6: Cho cơ cấu Culit như hình vẽ với AB = AC = a, BD = a 2 và CAB = 900, CBD =  
0
ꢄ⃗  
90 . Trên các khâu 2 và 3 có các ngoại lực bao gồm cả lực quán tính là với F2 =  
ꢄ⃗  
F, M3 = Fa. Tìm moment phát động đặt lên khâu dẫn 1 cân bằng với ngoại lực.  
Bài 7: Cho cơ cấu tay quay – con trượt ở vị trí đang xét như hình với ABC = 900, ACB =  
450 và lAB = 0,2 m. Con trượt 3 chịu lực cản P3 = 1000N đi qua điểm E cách phương trượt  
một đoạn h = 0,12 m và hợp với phương trượt một góc α = 450.  
a. Xác định áp lực khớp động tại các khớp B, C, D.  
b. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn 1 bằng hai phương pháp: phân tích lực và  
di chuyển khả dĩ.  
Bài 8: Cho cơ cấu Culit tại vị trí như hình vẽ với các thông số: lAB = lCD = 0,1 m. Khâu 3  
chịu tác dụng một lực P = 1000 N đặt tại D.  
a. Xác định áp lực khớp động tại các khớp B, C.  
b. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng phương pháp phân tích lực và  
phương pháp di chuyển khả dĩ.  
pdf 4 trang myanh 27/04/2022 11940
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Nguyên lý máy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_mon_nguyen_ly_may.pdf
  • pdfBÀI TẬP CHƯƠNG 1.pdf
  • pdfBÀI TẬP CHƯƠNG 2.pdf
  • pdfBÀI TẬP CHƯƠNG 4.pdf
  • pdfBÀI TẬP CHƯƠNG 6.pdf
  • pdfBÀI TẬP CHƯƠNG 12.pdf